fbpx

Atvirų duomenų panaudojimas

Pažangos priemonės pavadinimas: Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą

Pateikimo terminas: 2024-02-29 17:00

Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Sostinės regionas

Finansavimo suma: 6 000 000.00 Eur

Finansuojamoji dalis: 50 proc.

Finansavimo forma: Dotacija

Tikslinės grupės:Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ)

Galimi pareiškėjai: MVĮ

Remiama veikla: 

– Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Sostinės regionas);
– Įmonių investicijos į naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimą, naudojant atvirus duomenis (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra: 70 000.00 eur

Išlaidų tinkamumo reikalavimai:

Projekto išlaidos turi atitikti PFSA 8.4 ir 8.5 papunkčiuose nustatytus tinkamumo reikalavimus ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus. Nustatant projekto išlaidų tinkamumą vadovaujamasi ir Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams, kurios skelbiamos ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions

Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne lėšų suma, nei reikalaujama.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

Kryžminis finansavimas netaikomas.

Projektų įgyvendinimo trukmė: Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

Pilnas aprašas: https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/skatinti-duomenu-prieinamuma-ir-pakartotini-naudojima-1#implementation_duration

Norite sužinoti daugiau apie projektą?

Parašykite

Scroll to Top