fbpx

Nacionalinis

Atvirų duomenų panaudojimas

Pažangos priemonės pavadinimas: Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą Pateikimo terminas: 2024-02-29 17:00 Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Sostinės regionas Finansavimo suma: 6 000 000.00 Eur Finansuojamoji dalis: 50 proc. Finansavimo forma: Dotacija Tikslinės grupės:Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) Galimi pareiškėjai: MVĮ Remiama veikla:  – Įmonių investicijos į naujų inovatyvių […]

Atvirų duomenų panaudojimas Read More »

Netechnologinės Inovacijos

Pažangos priemonės pavadinimas: Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą Pateikimo terminas: 2024-02-29 17:00 Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Finansavimo suma: 5 000 000.00 Eur Finansuojamoji dalis:  1. Pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais

Netechnologinės Inovacijos Read More »

InoPažanga

Pažangos priemonės pavadinimas: Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą Pateikimo terminas: 2023 m. lapkričio 13 d. 17:00 Regionas: Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Finansavimo suma: 20 000 000,00 € Finansuojamoji dalis:  Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams; Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai; Iki

InoPažanga Read More »

DI, blokų grandinės ir robotikos procesų automatizavimo sprendimai

Pilnas projekto pavadinimas: Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas: Iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min. Regionas:  Sostinės regionas Finansavimo forma: Dotacija Konkretus uždavinys arba priemonė: Komponentas – Skaitmeninė transformacija C.1.4 Būtinosios sąlygos inovatyviems technologiniams sprendimams

DI, blokų grandinės ir robotikos procesų automatizavimo sprendimai Read More »

MVĮ SKAITMENINIMAS 2023

Pateikimo terminas:  2023 m. spalio 30 d. 17:00 Pažangos priemonės numeris: 05-001-01-05-05 Formatas: Dotacija   „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“    Finansavimo suma: 12 000 000,00 € (Europos regioninės plėtros fondas) Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma: 50.000,00 Eur

MVĮ SKAITMENINIMAS 2023 Read More »

Scroll to Top